Brandveiligheidsscan

Herkent u dit: men zegt dat uw gebouw brandveilig is, maar u weet het niet zeker. Er is een calamiteitenplan, maar is uw organisatie ook voorbereid op een calamiteit?
Hoe zorgt u er voor dat u de juiste maatregelen neemt om de brandveiligheid te borgen? Doe dan een brandveiligheidsscan.

Fire and Rescue Services heeft als onafhankelijk adviesbureau veel ervaring in de advisering over brandveiligheid.
Het realiseren van integrale brandveiligheid is hierbij het doel. Het zoeken naar de eenvoudigste en minst ingrijpende oplossingen het uitgangspunt.

Aan de hand van de Quick Scan Brandveiligheid wordt onderzocht wat de knelpunten zijn op het gebied van de brandveiligheid van een bestaand of nieuw gebouw.
Dit betreft zowel bouwkundige als installatietechnische aspecten. Een beoordeling van het Calamiteitenplan kan daar ook bij horen.
Wij identificeren de knelpunten en genereren oplossingsrichtingen. Hierbij worden de zowel de bouwkundige, installatietechnische als organisatorisch aspecten geanalyseerd.

Indien gewenst kunnen de oplossingsrichtingen worden uitgewerkt zodat offertes van aannemers en leveranciers kunnen worden aangevraagd.
Eventueel kunnen wij u helpen met de beoordeling van offertes, opdrachtverlening en controle tijdens de uitvoering.
Doordat wij het hele adviestraject kunnen begeleiden, weet u zeker dat u toekomstbestendige maatregelen neemt.
U kunt met een gerust hart aangeven dat de brandveiligheid in uw gebouw en uw organisatie is geborgd.

Een scan kan ook worden gemaakt van de tekeningen van een nieuwbouwproject. Al in een vroege fase van het ontwerp kunnen wij aangeven waar de mogelijke knelpunten liggen.
Zo komt u niet voor verrassingen en onverwachte kosten te staan.

Wilt u meer weten of meteen een geheel vrijblijvende afspraak maken?
Neem dan contact op met een van onze brandveiligheids-specialisten.